Sep 2, 2016
Friday, September 02, 2016

หนังสือ ครบสูตรงานออกแบบวิศวกรรม SolidWorks 2016

หนังสือ ครบสูตรงานออกแบบวิศวกรรม SolidWorks 2016

    อธิบายรายละเอียดที่ควรรู้อย่างครบถ้วน เข้าใจง่ายแม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน อาทิ...
  • ควบคุมมุมมองชิ้นงาน ให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ตรงเป้าหมาย
  • วาดเส้นร่างหลายรูปแบบ ตั้งแต่รูปแบบง่ายๆ จนถึงรูปแบบซับซ้อน
  • ออกแบบชิ้นงาน 3 มิติด้วยการสร้างระนาบแบบต่างๆ และเพิ่มความหนาแบบหลากหลาย
  • ปรับแต่งแก้ไขชิ้นงาน 3 มิติ หรือประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน
  • สร้างงานเขียนแบบหรือพิมพ์เขียว เพื่อส่งต่องานไปยังลูกค้า, ช่างเทคนิค หรือฝ่ายผลิต
  • กำหนดภาพเคลื่อนไหวของชิ้นงาน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความถูกต้องเหมาะสม

0 comments:

Post a Comment

    ส่วนนี้สำหรับแสดงความคิดเห็นทั่วไป สอบถามปัญหาตั้งถามได้ที่ฟอรั่ม


>>> [โปรดอ่าน] เนื่องจาก บทความการใช้งานบางโปรแกรมได้โฟสไปนานแล้ว
โปรแกรมอาจมีการอัปเดท วิธีการใช้งาน อาจใช้ไม่ได้ หรือมีวิธีที่ง่ายกว่าในเวอร์ชั่นใหม่
หากคุณพบว่าวิธีการใช้งานไม่ตรงกับบทความในบล็อกนี้ สามารถแนะนำเพิ่มเติมได้ครับ