Oct 8, 2012
Monday, October 08, 2012

PSsix Auto Click Path 1.4 โปรแกรมช่วยคลิกเม้าส์ตามตำแหน่ง

    ผมได้รวบรวมคำแนะนำของผู้ใช้โปรแกรม PSsix Auto Path Click ในเวอร์ชันเดิม เพื่อนำมาปรับปรุงในเวอร์ชันใหม่นี้ โดยมีการปรับเปลี่ยนดังนี้

- สามารถตั้งให้คลิกซ้าย, ขวา หรือแดร็กเม้าส์ เฉพาะตำแหน่งที่ต้องการ
- กำหนดจำนวนคลิกในแต่ละตำแหน่ง
- ปรับลำดับการคลิก (คลิกที่หน้าตัวเลขลำดับให้เป็นสีน้ำเงิน แล้วคลิกปุ่ม เลื่อนขึ้น หรือเลื่อนลง)
- บันทึกข้อมูลการคลิกเป็นไฟล์ และสามารถโหลดมาใช้ได้
- ปรับหน้าต่างหลักการทำงานของโปรแกรมให้เล็กลง ซ่อนหน้าต่างการปรับแต่งไว้ในปุ่มตั้งค่า


โปรแกรม PSsix Auto Path Click V 1.4 สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีจากลิงก์ด้านล่างนี้


อัปเดต  2016  >> ตอนนี้ผมพัฒนาโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ คลิก>> pssix autokey+mouse


แบบ 32 บิต PSautoClickPathx32_14.zip (ใช้ได้ทั้งวินโดวส์ 32 บิตและ 64 บิต)
แบบ 64 บิต PSautoClickPathx64_14.zip (ใช้ได้เฉพาะวินโดวส์แบบ 64 บิต)

วิธีใช้งานโปรแกรม PSsix Auto Path Click v 1.4

1. คลิกปุ่ม “ตั้งตำแหน่ง”

2. ตั้งค่าปุ่มที่จะใช้คลิก จำนวนการคลิก (ตั้งเป็น 2 คือดับเบิลคลิก) และการหน่วงเวลาหลังคลิก (หลังคลิกแล้วจะหยุดนานเท่าไหร่ก็ตั้งได้ตรงนี้ครับ 1000 เท่ากับ 1 วินาที ถ้าจะให้หยุด 2 วินาทีหลังคลิกตำแหน่งนั้นก็ตั้งเป็น 2000 ถ้าตั้งเป็น 0 จะขยับไปคลิกตำแหน่งถัดไปเร็วมาก)

3. เลื่อนเม้าส์ไปยังตำแหน่ง ที่ต้องการบันทึกตำแหน่งคลิก แล้วกด ปุ่ม F2 ที่แป้นพิมพ์เพื่อนบันทึกตำแหน่ง
    ขั้นตอนนี้ต้องทำซ้ำไปเรื่อยๆ ตามตำแหน่งที่คุณจะขยับไปคลิก  อยากจะเพิ่มตำแหน่งอื่นๆ ก็เลื่อนเม้าส์ไป แล้วกดปุ่ม F2 ไปเรื่อยๆ ตามจำนวนตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึก (เพื่อนำมาสั่งให้คลิกทีหลัง)

4. สุดท้ายคลิกปุ่ม “เริ่มคลิก” โปรแกรมจะคลิกตามตำแหน่งที่คุณตั้งไว้ให้ทันทีหมายเหตุ 1
     จะหยุดคลิกชั่วคราวกดปุ่ม F1 (กด F1 ซ้ำอีกครั้งจะเริ่มคลิกต่อจากที่ค้างไว้) จะปิดโปรแกรมอย่างรวดเร็วกดปุ่ม ESC ครับ

หมายเหตุ 2
   การตั้งค่า จำนวนการคลิกมากเกินไป แม้คุณจะเลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่ตำแหน่งอื่น แต่จุดที่ตั้งคลิกจำนวนมากก็อาจยังรับการคลิกอยู่ไม่หยุด ดังนั้นจึงอย่าตั้งจำนวนมากๆ เช่น ตั้งคลิกไว้ 1000 ครั้ง แม้จะปิดโปรแกรม PSsix Auto Path Click แต่ตัวโปรแกรมที่รับการคลิกอาจจะยังรับการคลิกอยู่ (คลิกไม่ครบ 1000 ก็รับอยู่เรื่อยๆ จนครบ )

การเปลี่ยนแปลงค่าที่ตั้งเอาไว้

1. คลิกกา “ถูก” หน้าตัวเลขลำดับที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงค่า สามารถเปลี่ยนค่าพร้อมกันได้ตามที่คลิกเลือก

2. เปลี่ยนค่าที่ต้องการจากส่วนตั้งค่าด้านบน

3. คลิกปุ่ม “แก้ไข” โปรแกรมจะเปลียนแปลงค่าให้ทันทีหมายเหตุ
     หากต้องการเปลี่ยนลำดับการคลิก คุณต้องคลิกไปยังตัวเลขลำดับให้มีสีน้ำเงิน (ไม่ใช่คลิกกา ถูก) จากนั้นคลิกปุ่ม เลื่อนขึ้น หรือ เลื่อนลง เพื่อเลื่อนลำดับการคลิกตามต้องการ


การตั้งค่าแดร็กเม้าส์

1. คลิกเลือก “3.แดร็ก” จากนั้นขยับเม้าส์ไปยังจุดเริ่มต้นที่ต้องการแดร็ก แล้วกดปุ่ม F2 เพื่อบันทึกตำแหน่ง

2. คลิกเลือก “1.คลิกซ้าย” จากนั้นขยับเม้าส์ไปยงจุดสิ้นสุดของการแดร็กเม้าส์ แล้วกดปุ่ม F2 เพื่อบันทึกตำแหน่ง

3. ทดสอบกดปุ่ม เริ่มคลิก โปรแกรมจะขยับเม้าส์ไปแดร็กตามตำแหน่งที่คุณบันทึกไว้ทันทีหมายเหตุ
    ความเร็วในการขยับเม้าส์แดร็ก จะวัดจากค่าหน่วงเวลาของแถว คลิกเม้าส์ซ้าย ที่อยู่ด้านล่างแถวแดร็กเม้าส์ หากคุณต้องการเปลี่ยนให้แดร็กเร็วขึ้นก็ลดตัวเลข หรือแดร็กช้าก็เพิ่มตัวเลข ซึ่งตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0 – 10000 (หนึ่งหมื่น)


สำหรับการตั้งค่าบันทึกไฟล์ และโหลดไฟล์คลิก
    ในการใช้งานคลิกเม้าส์แต่ละครั้ง อาจนำไปใช้กับโปรแกรมหลายประเภทที่มีตำแหน่งแตกต่างกัน ผมจึงเพิ่มส่วนบันทึกตำแหน่งคลิกแยกออกเป็นไฟล์ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำไปใช้ อย่างไรก็ตามหากคุณใช้โปรแกรมนี้ เพื่อคลิกอย่างเดียว ไม่ได้มีการใช้งานที่หลากหลาย ก็ไม่จำเป็นต้องต้องบันทึกเป็นไฟล์ครับ เพราะการบันทึกตำแหน่งคลิกโปรแกรมจะจดจำตำแหน่งล่าสุดที่ใช้งานให้อยู่แล้ว ไม่ต้องเสียเวลามาบันทึกและโหลดไฟล์แต่อย่างใด

ตั้งค่าบันทึกไฟล์คลิก
1. คลิกปุ่ม “บันทึกไฟล์”

2. พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการบันทึก ข้อมูลการคลิกที่จะบันทึกนั้น จะนำมาจากตำแหน่งที่ตั้งเอาไว้ในโปรแกรมขณะนั้น

3. คลิกปุ่ม “บันทึกไฟล์”โหลดค่าไฟล์ ที่บันทีกเอาไว้

1. คลิกเลือกชื่อไฟล์บันทึก ที่คุณต้องการโหลดนำค่าคลิกมาใช้

2. คลิกปุ่ม โหลดไฟล์ โปรแกรมจะโหลดตำแหน่งการคลิกมาใช้ทันทีหมายเหตุ
    ตำแหน่งที่ถูกโหลดมาใช้ตามขั้นตอนนี้ โปรแกรมจะเก็บไว้อัตโนมัติ เมื่อคุณเปิดโปรแกรมมาครั้งใหม่สามารถเรียกใช้ได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลามาโหลดไฟล์อีก (ยกเว้นคุณจะเลือกโหลดไฟล์คลิกอื่นมาใช้)ข้อควรรู้ หากจะนำโปรแกรมไปใช้กับเกมส์ออนไลน์

     วินโดวส์ XP อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ 32 บิต ซึ่งต้องใช้งานร่วมกับโปรแกรมแบบ 32 บิตเท่านั้น ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อคุณคิดจะนำโปรแกรมนี้ไปใช้กับเกมออนไลน์ เนื่องจากในตัวเกมออนไลน์ส่วนใหญ่จะติดตั้งตัวป้องกันไม่ให้ใช้โปรแกรมคลิกเม้าส์ หรือกดปุ่มคีย์บอร์ดแบบออโต้
     หากคุณต้องการให้โปรแกรมทำงานในเกมส์ได้อย่างไม่มีปัญหา คุณต้องใช้วินโดวส์ 7 หรือ Vista ที่เป็นแบบ 64 บิตแทนวินโดวส์ XP จากนั้นก็ดาวน์โหลดโปรแกรมแบบ 64 บิตไปใช้ ถึงจะใช้งานโปรแกรมในเกมออนไลน์ได้ไม่มีปัญหา ในกรณีที่คุณติดตั้งวินโดวส์ 7 หรือ Vista แบบ 64 บิตไม่เป็น ต้องหาร้านคอมพ์ให้ช่วยติดตั้งเข้าไปใหม่แทนวินโดวส์ XP เดิม

###จบแล้วครับ###

47 comments:

 1. อยากได้แบบไม่ระบุตำแหน่งอะครับ เช่น กำหนดว่าคลิกขวา1ที = คลิกขวา3ทีแบบเร็วๆ ครับ

  ReplyDelete
 2. อยากได้ ออโต้คีย์บอร์ดตัวใหม่ครับ ตอนนี้หลายเกมส์บล็อกตัวเก่าหมดแล้วครับ ขอบคุณคับ

  ReplyDelete
 3. อยากทราบว่าผมจะตั้งเวลาให้โปรแกรมนี้คลิกได้มั้ยครับ
  เช่น เซตตำแหน่งต่างๆแล้วตั้งไว้ให้โปรแกรมเริ่มคลิกทุกๆ 10โมงเช้า ของทุกวันอะครับ

  ReplyDelete
 4. ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่คุณทำโปรแกรมนี้ออกมาให้ผมได้ใช้งาน แต่คือผมใช้ไปแล้วอยากให้เพิ่มฟังชั่นการใช้งานจะได้ไหมครับ คือคำสั่งตรง ฝั่งขวามือข้างล่างช่อง คลิกต่อเนื่องนะครับ ปกติจะมีคำสั่ง เลื่อนขึ้น เลื่อนลง ลบที่เลือก ลบทั้งหมด ที่อยากให้เพิ่มนะครับ อยากให้เพื่ม เลือกทั้งหมด จะได้ไหมครับ หรือมีคำสั่งดีอะไรอยากเพิ่มเข้าไปอีกก็ได้นะครับ ที่อยากให้เพิ่มเพราะว่าเวลาที่เราจะตั้งค่าหน่วงเวลา จะต้องไล่คลิกจนครบทั้งหมดที่มีหน่ะครับ มี 100 ก็คลิกจนครบ 100 มี200กว่าก็ต้องคลิกจนครบ200กว่า คือมันก็ยากไปนิดอ่ะครับ คือถ้าเพิ่มคำสั่งที่ว่ามาได้ก็รบกวนช่วยทำให้หน่อยนะครับผมใช้โปรแกรมนี้ของคุณอยู่ทุกวัน มีประโยชน์มากครับ หรือยังไงก็ช่วยตอบกลับผมด้วยครับ ทางอีเมล์ nattawat-bas@hotmail.com Line: ibaskrub ขอบพระคุณมากๆๆๆๆครับ

  ReplyDelete
 5. ผมจะตั้งค่าให้แดร็กแล้วค้างเม้าไว้ก่อนอะครับ ตั้งหน่วงเวลาแล้วเมาส์มันก็ไม่ค้างอยู่อะ อยากทราบต้องตั้งค่ายังไงอะครับ

  ReplyDelete
 6. ใช้กับวินโดว์ เซ่เว่น ได้ไหคับ

  ReplyDelete
 7. win 8 ได้ครับ ผมลองดูแล้ว

  ReplyDelete
 8. จะใช้ กับการ คลิ๊กเลื่อนประกาศ บนเว็บไซต์ โฆษณา อ่ะครับ ไม่รู้จะใช้ได้มั้ย หรือ ได้ยัง ก็บอกผมด้วย ครับ เพราะเว็บที่ต้อง คลิ๊กเลื่อนประกาศ มันเยอะมาก ไม่รู้ ว่าโปรแกรมนี้จะช่วยได้มั้ย ยังแนะนำด้วยน่ะครับ ขอบคุณครับ

  ReplyDelete
 9. แล้ว โหลด ตรง ไหน หรอ คับ

  ReplyDelete
 10. โหลดไม่ได้คับ

  ReplyDelete
 11. ปรับให้คลิกเร็วขึ้นยังไงครับ

  ReplyDelete
 12. ผมกด f2 แล้วมันไม่จำตำแหน่ง มีวิธีแก้ไหมครับ

  ReplyDelete
 13. ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับเขียนโปรแกรมครับ

  แต่ชอบโปรแกรมนี้มากๆ แต่ว่าติดปัญหาตรงปุ่มescเนี่ยมันทับกับปุ่มที่ใช้อะครับ

  สามารถเปลี่ยนได้อย่างไรครับ

  ขอบคุณมากๆครับ

  ReplyDelete
 14. ถ้ามี การที่สั่งให้เมาส์ไปจุด ที่ต้องการ แบบไม่ต้องคลิก อะไรด้วย น่าจะดีน่ะครับ โปรแกรมจะครบเลย ^_^

  ReplyDelete
 15. ดีนะคับ

  ReplyDelete
 16. งง มากเลย คะ ช่วย อธืิบาย แบบชัดเจนหน่อยคะ งงง
  ตามอีเมล teasing.1244@gmail.com

  ReplyDelete
 17. คือผมลองศึกษาวิธีเขียน Script โดยโปรแกรม AutoIT จากบทความของคุณนะครับ แต่ว่าตัวสคริปต์มันทำงานแค่บนหน้าต่าง window อะครับ ผมลองใช้บนหน้าต่างบางเกมแล้วมันไม่ทำงาน เลยอยากสอบถามหน่อยครับ มีช่องทางติดต่อไหมครับผม

  ReplyDelete
 18. อยากให้เริ่มคลิกได้ตั้งแต่เริ่มรันโปรแกรมเลยน่ะครับ แบบว่ารันทันทีโดยไม่ต้องคลิกที่ "เริ่มคลิก" น่ะครับ

  ReplyDelete
 19. แอด คับ ผมอยากได้แบบ โปรแกรมไม่ต้องกด Esc แล้วออกเร็วอะคับ คือ ผมเอาไปใช้กับ Autokey และมีปุ่มที่ผมต้องตั้งค่าให้กดEsc อะคับ พอถึงเวลาที่มันต้องกดEsc มันจะออกโปรแกรมทั้ง2ตัวเลยอะคับ ทั้งauto คลิ๊ก กับ auto key ออกไปพร้อมกันเลย มีวิธีแก้มั้ยคับ

  ReplyDelete
 20. ผมกดF2แล้วมันไม่บันทึกตำแหน่งอะคับ

  ReplyDelete
 21. อยากได้แบบเปิด program แล้ว auto click ทำงานทันที

  ReplyDelete
 22. อยากให้เข้า program แล้ว auto click ทำงานทันที

  ReplyDelete
 23. อยากให้มีช่องทำซ้ำกี่รอบก็ว่าไปครับ
  เช่น 10 รอบ 20 รอบ ใต้ช่อง คลิกต่อเนื่องครับ ขอบคุณครับ

  pongsans2@gmail.com
  man

  ReplyDelete
 24. อยากให้มีช่อง คลิก ทำซ้ำกี่รอบก็ว่าไป
  เช่น 10 รอบ 20 รอบ หรือกี่รอบก็ได้ครับ

  ใต้ช่อง คลิกต่อเนื่อง ขอบคุณครับ

  ReplyDelete
 25. ขอบคุณครับ สะดวกขึ้นน่ะครับ

  ReplyDelete
 26. ใช้ไปได้ 2 รอบ รอบต่อไปไม่เหมือนเดิมครับ -*-

  ReplyDelete
 27. อยากติดต่อไป เพราะสนใจ อยากให้ช่วยทำโปรเเกรม ไม่ทราบว่าสะดวกหรือไม่

  ReplyDelete
 28. โหลดยังไงค๊าบบ

  ReplyDelete
 29. โปรแกรมวนซ้ำได้ไม่ครับ

  ReplyDelete
 30. f2 ไม่ได้เพราะมันเป็นปุ่มไวไฟ ควรกดปุ่มไหน

  ReplyDelete
 31. ไม่มีคีย์ลัดสำหรับปุ่ม "เริ่มคลิก" หรอคับ

  ReplyDelete
 32. ไม่มีคีย์ลัดปุ่ม เริ่มคลิก หรอคับ

  ReplyDelete
  Replies
  1. สามารถทำให้ปุ่ม F1 เป็นคีย์ลัดในการเริ่มคลิกได้คับ
   ตามขั้นตอนด้านล่างนี้
   1.เปิดโปรแกรมที่คุณได้ตั้งค่าทุกอย่างไว้แล้ว
   2.กดปุ่ม F1 ในกรอบจะขึ้นว่า หยุดชั่วคราว
   3.นำเมาส์คลิก 1 ที ตรงที่เริ่มคลิก
   4.ลองขยับเมาส์ไปที่อื่น
   5.กดปุ่ม F1 เท่านี้ โปรแกรมก็จะเริ่มทำงาน ตามที่คุณได้เซทไว้ครับ

   Delete
 33. ขอเสนอแนะอะไรหน่อยนะครับ จากที่ใช้โปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุดคือเวอร์ชั่น 1.4 ทุกอย่างโอเครใช้งานง่าย แต่อยากให้เพิ่มในส่วนที่ว่า เราจะให้ Auto Click เฉพาะในหน้าจอที่เราเลือก แต่พอเราเอาเมาส์ออกมาจากหน้าจอนั้นก็ทำให้เราใช้งานได้เหมือนปกติในตอนที่ยังไม่เปิดโปรแกรม และ ขณะเดียวกันโปรแกรมก็ทำงานเหมือนเดิมแต่เฉพาะในหน้าจอที่เราเลือกที่จะใช้โปรแกรม คือตอนนี้มีปัญหาอยู่ที่ว่าใช้โปรแกรมแล้ว ผมจะไปเข้าโปรแกรมอย่างอื่นไม่ได้ เช่น เน็ต,ทำงานตามปกติในเครื่อง ประมาณนี้ครับ คือไม่ยังไม่ต่อเนื่องตามความต้องการอะครับ คือว่าเราต้องหยุดก่อนถึงจะไปคลิกทำงานอย่างอื่นได้ แต่ว่าผมอยากให้มันทำงานได้และผมสามารถไปคลิกทำงานอย่างอื่นได้ด้วยอะครับ พอจะเข้าใจความหมายของผมใหม ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

  ReplyDelete
 34. เลือกหน้าต่างที่จะให้ทำงานได้ไหมครับ ?

  ReplyDelete
 35. อยากได้แบบไม่รุ ตำแหน่ง

  ReplyDelete
 36. ช่วยทำ mouse over ด้วยครับ เป็นตัวเลือกที่ 4

  ReplyDelete
 37. พอกดบันทึก ไม่มีอะไรขึ้นเลย สงสยัมากครับบ ตอบบด่วนเลย

  ReplyDelete
  Replies
  1. เมื่อบันทึกทุกอย่างที่ต้องการคลิกแล้วก็ปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่ จะไม่ติดสถานะหยุดชั่วคราว คราวนี้จะสามารถกดปุ่มบันทึกไฟล์ได้แล้วครับ

   Delete
 38. ใช้ Windows 10 แล้วเอาโปรแกรมนี้ใช้กับ Bluestack2 ไม่มีปัญหาเลยครับ ขอบคุณมากครับ ^^

  ReplyDelete
 39. ขอ Link โหลดใหม่หน่อยครับ เนื่องจาดกโหลดมาแล้ว ติดตั้งไม่ได้ครับผม

  ReplyDelete
 40. ทำไมผมใช้กับ วิน 7 ไม่ได้ครับ แนะนำที

  ReplyDelete
 41. โปรแกรมดีครับเสียดายมันจำได้แค่ 26 ลำดับเอง

  ReplyDelete
 42. ‎Autokick‬

  -ปรับหน้าจอ 1024x768 โหมดไม่เต็มจอ เท่านั้น
  -คอมบางเครื่องต้อง รัน administrator
  win8.1
  1. คลิกขวาที่โปรแกรม
  2. เลือก Properties
  3. เลือก tab->Compatiblity
  4. ติ๊กถูกหน้า Run this program as an administrator
  5. กด ok แล้วเปิดโปรแกรมใหม่ครับ
  อโต้คลิก Card All ‪#‎ออโต้คลิกCard‬ ‪#‎Autokick‬
  **ใช้ เฉพาะ ซื้อ กาด เท่านั้น**
  -ปรับหน้าจอ 1024x768 โหมดไม่เต็มจอ เท่านั้น
  -คอมบางเครื่องต้อง รัน administrator
  win8.1
  1. คลิกขวาที่โปรแกรม
  2. เลือก Properties
  3. เลือก tab->Compatiblity
  4. ติ๊กถูกหน้า Run this program as an administrator
  5. กด ok แล้วเปิดโปรแกรมใหม่ครับอโต้คลิก Card All ‪#‎ออโต้คลิกCard‬ ‪#‎Autokick‬
  **ใช้ เฉพาะ ซื้อ กาด เท่านั้น**
  -ปรับหน้าจอ 1024x768 โหมดไม่เต็มจอ เท่านั้น
  -คอมบางเครื่องต้อง รัน administrator
  win8.1
  1. คลิกขวาที่โปรแกรม
  2. เลือก Properties
  3. เลือก tab->Compatiblity
  4. ติ๊กถูกหน้า Run this program as an administrator
  5. กด ok แล้วเปิดโปรแกรมใหม่ครับ
  http://ouo.io/5fQqvm
  http://ouo.io/4ntUP1

  ReplyDelete
 43. ปุ่ม F2 บนคีย์บอร์ดของเราเป็นปุ่มลดแสงหน้าจอ ต้องทำอย่างไรในเมื่อกด F2 บันทึกตำแหน่งที่ต้องการจะคลิ๊กไม่ได้

  ReplyDelete
 44. จะต้องทำอย่างไร ปุ่ม F2 ของเรา เป็นปุ่มลดแสงหน้าจอ ซึ่งกด F2 บันทึกตำแหน่งที่ต้องการจะคลิ๊กไม่ได้

  ReplyDelete

    ส่วนนี้สำหรับแสดงความคิดเห็นทั่วไป สอบถามปัญหาตั้งถามได้ที่ฟอรั่ม


>>> [โปรดอ่าน] เนื่องจาก บทความการใช้งานบางโปรแกรมได้โฟสไปนานแล้ว
โปรแกรมอาจมีการอัปเดท วิธีการใช้งาน อาจใช้ไม่ได้ หรือมีวิธีที่ง่ายกว่าในเวอร์ชั่นใหม่
หากคุณพบว่าวิธีการใช้งานไม่ตรงกับบทความในบล็อกนี้ สามารถแนะนำเพิ่มเติมได้ครับ