Oct 11, 2012
Thursday, October 11, 2012

วิธีใส่รายละเอียดไฟล์โปรแกรม ที่สร้างจาก AutoIt

     เมื่อคุณสร้างโปรแกรมจากสคริปต์ AutoIt ขึ้นมาสักโปรแกรมหนึ่ง โดยทั่วไปโปรแกรมนั้นจะไม่มีรายละเอียดใน Properties ของไฟล์  หากคุณต้องการใส่รายละเอียดเข้าไปเหมือนดังรูปด้านล่างนี้ สามารถทำได้ง่ายๆ ตามวิธีการดังนี้ก็อปปี้คำสั่งด้านล่างนี้ไปวางไว้ที่หัวสคริปต์ก่อนคอมไพล์โปรแกรม

#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Icon=D:\Autoit\icon.ico
#AutoIt3Wrapper_UseX64=n
#AutoIt3Wrapper_Res_Description=PSsix  แสดงคำอธิบายไฟล์
#AutoIt3Wrapper_Res_Fileversion=1.6.2.1
#AutoIt3Wrapper_Res_Field=ProductName| แสดงชื่อโปรแกรม (ไม่ใช่ชื่อไฟล์)
#AutoIt3Wrapper_Res_Field=ProductVersion| เวอร์ชัน 1.6
#AutoIt3Wrapper_Res_LegalCopyright=แสดงลิขสิทธิ์ผู้เป็นเจ้าของ
#AutoIt3Wrapper_Res_Language=1054
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****


รูปตัวอย่างเมื่อนำคำสั่งไปใส่ในสคริปต์


 รายละเอียดของคำสั่ง เพื่อการปรับแต่ง

#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****

#AutoIt3Wrapper_Icon=D:\Autoit\icon.ico
;แสดงตำแหน่งของไอคอนที่จะใส่เข้าไปในโปรแกรม

#AutoIt3Wrapper_UseX64=n
;กำหนดให้คอมไฟล์เป็นแบบ 32 บิต (จะเปลี่ยนเป็น 64 บิตใส่ตัว y แทน n)

#AutoIt3Wrapper_Res_Description=PSsix  แสดงคำอธิบายไฟล์
;แสดงคำอธิบายรายละเอียดโปรแกรม

#AutoIt3Wrapper_Res_Fileversion=1.6.2.1
; แสดงเลขเวอร์ชันหลักและเวอร์ชันย่อยของไฟล์

#AutoIt3Wrapper_Res_Field=ProductName| แสดงชื่อโปรแกรม (ไม่ใช่ชื่อไฟล์)
;แสดงชื่อโปรแกรมเต็ม

#AutoIt3Wrapper_Res_Field=ProductVersion| เวอร์ชัน 1.6
;แสดงชื่อเวอร์ชันของโปรแกรม

#AutoIt3Wrapper_Res_LegalCopyright=แสดงลิขสิทธิ์ผู้เป็นเจ้าของ
;แสดงลิขสิทธิ์ผู้เป็นเจ้าของที่จัดทำโปรแกรมนี้ขึ้นมา

#AutoIt3Wrapper_Res_Language=1054
;บ่งบอกภาษาที่ใช้ในโปรแกรม รหัสนี้คือภาษาไทย หากเป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องมีบรรทัดนี้

#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****


###จบแล้วครับ###

0 comments:

Post a Comment

    ส่วนนี้สำหรับแสดงความคิดเห็นทั่วไป สอบถามปัญหาตั้งถามได้ที่ฟอรั่ม


>>> [โปรดอ่าน] เนื่องจาก บทความการใช้งานบางโปรแกรมได้โฟสไปนานแล้ว
โปรแกรมอาจมีการอัปเดท วิธีการใช้งาน อาจใช้ไม่ได้ หรือมีวิธีที่ง่ายกว่าในเวอร์ชั่นใหม่
หากคุณพบว่าวิธีการใช้งานไม่ตรงกับบทความในบล็อกนี้ สามารถแนะนำเพิ่มเติมได้ครับ